UncategorizedSolicitare de clarificari cu privire la documentul F.R.A.E., ”Etica catararii în peretii de stanca”

July 27, 2021by admin0
Introducere

Ca urmare a initiativei Federatiei Romane de Alpinism si Escalada(F.R.A.E.) de prezentare a documentului Etica catararii în pereții de stanca” pentru consultare publica, în vederea obtinerii a cat mai multe puncte de vedere din partea comunitații”, am intocmit solicitarea de clarificare de mai jos, astfel incat toti cei care au fost invitati sa isi spuna punctul de vedere, sa aiba acces la cat mai multe informatii relevante, inainte de a transmite un raspuns catre F.R.A.E. .

1. Procedura de consultare publica
In vederea asigurarii unui cadru decizional legal, transparent si documentat, va rugam sa prezentati public informatiile solicitate mai jos:
1.1   Documentele prevazute in Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională:
– o notă de fundamentare a actiunii intreprinse
o expunere de motive care sa justifice necesitatea si oportunitatea  actiunii intreprinse
un referat de aprobare privind necesitatea adoptării documentului propus
1.2   La sfarsitul anului trecut, F.R.A.E. a initiat consultarea publica “
Tendinte actuale in escalada sportiva outdoor din Romania”, care a prezentat publicului diverse intrebari cu privire la amenajarea traseelor de escalada sportiva de faleza si de perete.

https://frae.ro/sporturi/escalada/noutati/168-rezultate-sondaj-securitate-in-escalada-sportiva-pe-stanca?fbclid=IwAR2otvBRQEg6Ky1YtmpsYss4lW21Qf8RAViZ1BIuiqgZbO9ATxholmujs_U

Raspunsurile la aceste intrebari, comunicate public de F.R.A.E. in luna Februarie 2021 au aratat ca in cadrul practicantilor de escalada exista o diversitate de opinii care nu poate poate fi neglijata, „inregimentata” sau anulata.
Prin prisma celor de mai sus, va solicitam o justificare a prezentei actiuni F.R.A.E., avand in vedere ca aceasta nu ia deloc in considerare rezultatele actiunii precedente.
1.3   Modul in care F.R.A.E. isi propune sa asigure transparenta prezentei consultarii publice.
1.4   Procedura legala care se va aplica de catre F.R.A.E. pe durata analizei raspunsurilor primite cu ocazia prezentei actiuni de consultare publica, in asa fel incat sa existe certitudinea ca aceasta analiza este obiectiva, impartiala si ofera respondentilor sanse reale de a avea un impact asupra documentului prezentat.
2.   Legitimitatea actiunii F.R.A.E.  
2.1    Avand in vedere ca membrii F.R.A.E. sunt cluburi/asociatii sportive – persoane juridice, in timp ce actiunea in discutie este adresata persoanelor fizice, fara nicio legatura cu F.R.A.E., va rugam sa prezentati o fundamentare cu privire la baza legala care indreptateste F.R.A.E.  sa propuna, sa aprobe si sa aplice „norme” altor entitati/persoane decat membrilor proprii.

In elaborarea fundamentarii solicitate la 2.1, va rog sa aveti in vedere urmatoarele aspecte ce decurg din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare:

•    F.R.A.E. este o structura sportiva, rezultata din asocierea voluntara intre cluburile din respectiva ramura sportiva (art. 35 alin. (1) din Lege: Federațiile sportive naționale sunt structuri sportive de interes național, constituite prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport.). F.R.A.E. nu este o autoritate publica (precum Ministerul Tineretului si Sportului sau Agentia Nationala pentru Sport). In consecinta, F.R.A.E. nu este abilitata de lege sa emita acte normative general obligatorii (aplicabile tuturor persoanelor fizice si juridice).
•    Legea instituie obligativitatea respectarii „statutelor, normelor, regulamentelor federațiilor sportive naționale” doar de catre sportivii deperformanta (art. 14 alin. (11) si de catre cluburile sportive (art. 28 alin. (6)).
•    Cele de mai sus sunt confirmate de art. 37 alin. (1) din Lege:„Federațiile sportive naționale au următoarele atribuții principale: […] b) organizează, conduc, controlează și supraveghează activitățile și competițiile sportive oficiale la nivel național, în baza statutelor și regulamentelor adoptate”.

De asemenea, va rugam sa tineti cont de urmatoarele prevederi din Statutul F.R.A.E. :

•    ARTICOLUL 2, (6)

Federaţia funcţionează în baza Statutului, elaborat în conformitate cu prevederile legale şi cu statutul Federaţiei Internaţionale de Alpinism şi Escaladă.

•    ARTICOLUL 1, (2)

Federaţia este structura sportivă de interes naţional, unica şi singura autorizată din punct de vedere legal să elaboreze strategia naţională de dezvoltare a ramurei sportive alpinism, cu toate disciplinele sale: alpinism, schi-alpinism şi escaladă sportivă, să coordoneze şi să controleze aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi.

•    ARTICOLUL 11, (1)

Pot fi membri afiliaţi ai Federaţiei, cluburile sportive de alpinism sau cu secţii de alpinism şi asociaţiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru disciplina sportivă alpinism, care include ramurile de sport menţionate la ARTICOLUL 1. Prin efectul afilierii, prevederile prezentului Statut se aplică şi secţiilor, sportivilor, antrenorilor, instructorilor, conducătorilor, oficialilor sportivi, arbitrilor şi altor persoane cuprinse în cluburi şi în asociaţiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

•    ARTICOLUL 12, (1)

Calitatea de membru se dobandeste prin efectul afilierii. Afilierea la Federaţie se aprobă de către biroul federal, ca afiliere provizorie, şi are drept consecinţe pentru cel afiliat obligaţia respectării Statutului şi a regulamentelor Federaţiei.

•    ARTICOLUL 14, (2.1)

Obligaţiile membrilor: să respecte Statutul şi regulamentele Federaţiei, să se conformeze hotărârilor Federaţiei luate în mod statutar; să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul Federaţiei.

Clarificarile solicitate la acest subpunct(2.1) sunt cu atat mai importante cu cat activitățile montane au fost dintotdeauna un refugiu de libertate, în care constrângerile sau represiunea autoritatilor se manifestau mai redus sau chiar deloc.

2.2    Pentru a clarifica interesul si implicarea F.R.A.E. in catararea la stanca si legitimitatea intentiei acesteia de a stabili  “norme” cu aplicare generala, va solicitam urmatoarele informatii:

 

Perioada 2010-2020:

Nr

Descriere

Cantitate

Suma cheltuita de F.R.A.E.(lei)

1

Trasee noi de escalada la stanca

 

 

2

Trasee noi de alpinism

 

 

3

Trasee de escalada la stanca reparate

 

 

4

Trasee de alpinism reparate

 

 

5

Trasee noi de boulder la stanca

 

 

6

Concursuri de escalada la stanca

 

 

Perioada Ianuarie 2021-Ianuarie 2022:

Nr

Descriere

Cantitate

Suma prevazuta de F.R.A.E.(lei)

1

Trasee noi de escalada la stanca

 

 

2

Trasee noi de alpinism

 

 

3

Trasee de escalada la stanca reparate

 

 

4

Trasee de alpinism reparate

 

 

5

Trasee noi de boulder la stanca

 

 

6

Concursuri de escalada la stanca

 

 

 

 

3.    Observatii la documentul propus pentru consultare, respectiv Etica catararii în pereții de stanca”
3.1       Observatii generale:
3.1.1    Documentul  are un caracter pronuntat paternalist si incearcasa impuna definitii “ad-hoc” si restrictii abuzive, incerte si/sau arbitrare, vadind superficialitate in elaborare si in intelegererea fenomenului catararii si a nevoii de exprimare libera a participantilor.
3.1.2    Documentul propus se doreste a reprezenta o “norma”,  cu aplicare obligatorie si generala, cu exceptia a 3 situatii lipsite de interes, unde se utilizeaza explicit termenul “recomandare”.
3.1.3    Documentul face referire la Declaratia din Tirol, incercand sa induca ideea falsa ca aceasta contine “norme alpine”, cu caracter obligatoriu.

Pentru cei interesati, oferim cateva extrase din Declaratia din Tirol, care pentru un cititor impartial credem ca sant relevante:
The Tyrol Declaration from September 8, 2002, contains a set of values and maxims to provide guidance on best practice in mountain sports.
These are not rules or detailed instructions.”
Both the friends of the sport climbing approach as the adherents of the adventure philosophy have a right to climb in accordance with their wishes and abilities.
The styles of adventure and sport climbing can be applied to crags as well as to alpine walls.

3.2      Observatii document propus: vezi Anexa.
4.   Competenta

Avand in vedere complexitatea intocmirii unor “norme” de reglementare la nivel national, actiune care nu a putut fi realizata pana acum in tari mai dezvoltate decat Romania, precum si posibilele consecinte care pot decurge din aplicare, va solicitam sa prezentati public colectivul care a elaborat documentul propus, astfel incat sa existe elemente concrete cu privire la competenta, obiectivitatea si impartialitatea acestora.

ANEXA

Text propus

Propuneri amendamente

Justificare

Etica cățărării în pereții de stâncă

 

 

Documentul de față include, prin stipulările sale, un set de Norme și Recomandări de respectat atât în amenajarea de trasee de escaladă sportivă (în falezele de escaladă sportivă) cât și în deschiderea de rute noi de alpinism (în pereții alpini) sau stabilirea de trasee de bouldering (pe bolovani de bouldering).

1)Vezi Solicitare clarificari, pct 2.1, 2.2, 4

2)Documentul nu cuprinde “Norme și Recomandări” pentru bouldering. De clarificat.

 

Clarificare

Descriere, cu caracter general , a tipurilor de pereți de stâncă sub raportul traseelor de cățărare:

1)Vezi Solicitare clarificari, pct 2.2, 3.1.1, 4.

Clarificare

Faleza de escaladă sportivă = perete de dimensiuni mai mici (aprox. până în 100m), care conține trasee echipate din rapel (cu, corzi fixe). Traseele de escalada sportivă sunt echipate după cele mai bune standarde de siguranță, pentru a oferi cel mai bun suport în vederea activităților de inițiere (școală), agrement,  sau în creșterea performanțelor sportive ale acestei discipline.

 

 

Peretele mare – alpin și teren de aventură = perete de mari dimensiuni (înălțime de peste 100 m), situat în general la altitudine sau în zonă de chei,  în care traseele deschise sunt în manieră – de jos în sus (în ascensiune), la vedere, în regim de Premieră.

 

 

Peretele cu caracter mixt = în general de dimensiuni medii, situat în zona subalpină sau de chei, în care se deschid atât rute în teren de aventură cât și trasee de escaladă sportivă din rapel.

 

 

Traseu de bouldering = parcurs de cățărare compus din mișcări relativ puține dar de mare intensitate sau nivel foarte înalt din punct de vedere tehnic, care se desfășoară pe distanță (înălțime) scurtă. Neprotejat cu material fix, dar protejat de saltele în cazul căderii.

 

 

Art.1 SE INTERZICE CU DESĂVÂRȘIRE AMENAJAREA PRIZELOR DE STÂNCĂ.

      Se consideră amenajare a prizei, orice intervenție artificială care modifică forma sau structura naturală a prizei, prin săpare, cioplire, adâncire, sau lipire cu rășină, în scopul de a putea fi controlata în cățărare. Este permisă numai curățarea traseului de roci friabile, pământ sau praf.

1)Vezi Solicitare clarificari, pct 1.2.

2)Vezi sondaj “Tendinte actuale in escalada sportiva outdoor din Romania”:

Intrebarea 50

Va rugam sa precizati daca prezenta sau absenta interventiilor in trasee de escalada sportiva reprezinta un criteriu in alegerea traseului pe care urmeaza sa va catarati:

a)DA – 51,3%

b)NU – 48,7%

Intrebarea 51

Va rugam sa precizati daca santeti de acord cu interventiile necesare, utilizate pentru amenajarea unui traseu de escalada sportiva de faleza:

a)Consolidari de prize friabile care trebuie folosite la avansare  – 30,3%

b)Consolidari de prize friabile care

trebuie folosite la avansare  si interventii minime, daca nu exista

prize natural – 38,2%

c)Nu sant de acord – 31,6%

Intrebarea 77

Va rugam sa precizati daca santeti de acord cu interventiile necesare, utilizate pentru amenajarea unui traseu de escalada sportiva de perete(multipitch):

a)Consolidari de prize friabile care trebuie folosite la avansare  28,9%

b)Consolidari de prize friabile care trebuie folosite la avansare  si interventii minime, daca nu exista prize natural 34,2%

c)Nu sant de acord 36,8%

Clarificare

Aceasta forma de abuz, nedemn si nesportiv, este considerata vandalizare si constituie un act de distrugere al resursei stanca. Una dintre valorile care reprezintă fundamentul Sporturilor Federației este ridicarea sportivului la nivelul dificultăților întâlnite, prin pregătire si perseverenta, si nu coborârea dificultăților la nivelul lui  prin asemenea intervenții .

1)Probabil un comentariu al celui care a intocmit documentul. De sters.

 

Art.2 TRASEELE DE CATARARE NOU AMENAJATE (SAU DESCHISE) VOR RESPECTA INTOCMAI  ETICA(TRADIȚIA) ZONEI .

Etica zonei este reprezentată de stilul tradițional în care a fost consacrat peretele (au început să se deschidă rute acolo). Există două maniere de abordare:

2) Neclar, imposibil de definit.

Va rog reformulati sau anulati.

Clarificare

În Falezele de Escaladă Sportivă, rutele se pot deschide din rapel sau cu corzi fixe, sau de jos în sus, în cazul în care accesul de sus este extrem de dificil.

Bunul simt nu necesita reglementare.

Clarificare

În Pereții Mari (tradiționali de teren de aventură), TRASEELE DE DESCHID EXCLUSIV DE JOS ÎN SUS (ÎN PREMIERĂ), cu respectarea Normelor Alpine ce decurg din Declarația din Tirol și tipicului zonei(gen de echipare, nivel de echipare, nivel tehnic).

1)Vezi Solicitare clarificari, pct 1.2.

 

2)Vezi Solicitare clarificari, 3.1.3.

3)Vezi sondaj “Tendinte actuale in escalada sportiva outdoor din Romania”:

Intrebarea 71

Pentru a permite echipelor de amenajatori sa realizeze obiectivele propuse la intrebarile precedente, ati fi de acord ca amenajarea unor astfel de trasee de escalada sportiva de perete(multipitch) sa se poata face si de sus in jos?

a)DA – 84,2%

b)NU – 15,8%

Clarificare

F.R.A.E., în sensul direcției în care a evoluat cățărarea de mare perete recomandă și  încurajează o abordare modernă, folosirea unui stil cât mai curat în deschiderea de noi Premiere. Valorile alpinismului modern se referă la restrângerea pe cât posibil a materialului fix și folosirea cât mai mult pentru asigurare sau progresie a structurii stâncii (cățărare liberă, asigurări mobile, artificial modern, clepsidre de stâncă, etc.). În traseele de alpinism însă se pot folosi și ancore, atât în regrupări cât și pentru protejarea pasajelor ce nu pot fi protejate altfel.

1)Probabil un comentariu al celui care a intocmit documentul. De sters.

 

Art.3  RUTELE NOI DE CĂȚĂRARE SE VOR STABILI DUPĂ O MINIMĂ CONSULTARE (COMUNICARE) CU COMUNITATEA LOCALĂ (amenajatori sau deschizători de premiere alpine).

În acest fel, se evită situațiile neplăcute sau conflictuale de a se interfera cu proiectele altor cățărători.

1)Care este baza legala care defineste „comunitatile locale” in Romania?

 

2)Care sant reglementarile cu privire la responsabilitatile, drepturile, discernamantul acestora?

 

3)Vezi Solicitare clarificari, 5.

Clarificare

Art.4  RUTELE NOI DE CĂȚĂRARE NU VOR AFECTA ÎN NICI UN FEL CELELALTE RUTE EXISTENTE ÎN PERETE.

În acest sens, se va lăsa o distanță suficientă între trasee – prizele comune sunt de evitat – iar în cazul intersectării (în teren alpin în special) nu se va monta material fix în punctul de intersectare. În acest sens, pe ruta mai veche nu se va monta material fix suplimentar.

1)Bunul simt nu necesita reglementare.

 

Art.5  ESTE STRICT INTERZISĂ MONTAREA DE ANCORE – DEFECTUOS SAU NECONFORM – sub aspect tehnic.  

Aceste rute care constituie pericol public pot fi puse în discuție pentru a fi dezechipate sau reechipate.

1)Neclar, imposibil de definit.

De reformulat sau de sters.

Clarificare

Art.6  ESTE INTERZISĂ CĂȚĂRAREA CU SCULE DE GHEAȚĂ PE TRASEELE DE ESCALADĂ SPORTIVĂ.

Această abordare este specifică traseelor dedicate dry-tooling-ului, rutelor alpine parcurse în condiții de iarnă sau rutelor de cățărare “de mixt”.

1)Teoretic corect. Practic vezi Refugiul Costila, iarna, cand nu e zapada in tancuri.

 

Art.7  ÎN CAZUL REPARAȚIILOR SAU REAMENAJĂRILOR, SE VA CONSERVA PE CÂT POSIBIL CARACTERUL ORIGINAL (SPIRITUL) TRASEULUI.

Se vor respecta în acest sens pasajele originale. Ruta nu se va subechipa si nici supraechipa. În cadrul acestei intervenții, se va consulta, dacă este posibil, autorul premierei.

1)Neclar, imposibil de definit.

De reformulat sau de sters.

Clarificare

Art.8  SE INTERZICE ORICE TIP DE POLUARE.

Poluare sonoră, abandonare de materiale în zonă, scriere mare cu vopsea pe perete, distrugerea vegetației protejate pentru deschidere de rute sau acces, distrugere de habitate protejate (cuiburi de păsări).

1)Definiti „poluarea sonora”.

 

2)Definiti „vegetatia protejata”.

 

3)Traseele de alpinism(fisuri, brane etc) au distrus, distrug si vor distruge habitatele protejate.

Clarificare

Se recomandă demontarea corzilor fixe montate în perete,  după un interval de timp decent. Prezența lor pe timp îndelungat constituie poluare si deranjează vizual.

1)Notam caracterul de recomandare.

 

Se recomandă un marcaj cât mai discret la baza traseelor, care să nu iasă în evidență.

1)Notam caracterul de recomandare.

 

ALTE  RECOMANDĂRI :

 

 

Într-un sit natural de cățărare (atât sportiv cât și alpin) dacă este posibil, este de dorit să existe trasee pentru toate nivelele (atât ca nivel tehnic cât și ca dificultate mentală), propice unei evoluții ( sau încălziri) gradate.

1)Notam caracterul de recomandare.

 

Materialele folosite (ancorele) fie ecologice și în concordanță cu tipul de rocă sau nivelul de coroziune al zonei. În teren alpin, materialul ancorelor este oțelul inoxidabil.

1)Neclar. De reformulat sau de sters.

 

Prezenta solicitare de clarificari este intocmita si insusita de:

Simion Cristian, Amzaroiu Viorel, Florescu Marius, Manzatu Ioni, Borcea Dan, Buhaescu Adrian, Radulescu Mihnea, Pobleanu Cosmin, Barze Marius, Popescu Gabriel, Stancescu George, Popa Laurentiu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

previous
Constatari de la catarat - Cristi Stamate

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/thewheel/public_html/wp-content/themes/oxigeno/views/prev_next.php on line 36
next
Accident Mardare PVA 2020
error: Content is protected !!